Tamkatt på span från favoritstenen.

Inte alltid bra att vara svart. Katten syns bra där på stenen.

 

 

 

Välmatat rönnbärsträd, Bäcklösa ängar Sept. 2017

Vindfälle av gran, legat några år då grenarna börjat ge vika. Bäcklösa reservatet. 2017

Miljöbild av fyrisån. Biotopia

Fotogömsle

Vindbron i Fyrisån från Övre föret.

Övre föret i Fyrisån mot Nåntunaskogen taget från fågeltornet.

Övre föret i Fyrisån mot “Viktoria området”. Taget från fågeltornet. Sköna sommarmoln. I buskaget till vänster ligger “Gömslet”.