Sovande / vilande Grågås vid Ströms mad, Fysingen.

Grågås och Tofsvipa vilar tillsammans vid Ströms mad, Fysingen.