En parkrymling som sprider sig och verkar finna sig väl i Svenska vatten. Trivs med Gräsänder.