Tofsvipa och Grågås vilar vid varandra.

Två vilande Tofsvipor. Ströms mad, Fysingen.