Mer om Tofsvipa i Fageln.se

Tofsvipa och Grågås vilar vid varandra.

Två vilande Tofsvipor. Ströms mad, Fysingen.