Mer om Blåmesen i Fageln.se

Blåmes

Blåmes

Blåmes och talgoxe vid matning. Talgoxe med ryggen mot kameran.

Mer om blåmesen.