Här säger den Kraaa kraaa

Grå kråkan sitter bra i grantoppen och spanar.